Tổng Công ty Vận tải Hà Nội: 100% người lao động trở lại làm việc sau Tết
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm và chúc Tết tại Công ty....
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu nắm bắt tình hình CNVCLĐ....
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Ngô Văn Tuyến kiểm tra việc thực hiện kỷ....
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thăm hỏi động viên công nhân....
  
  

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ